DOTACJE

Jak uzyskać dodatkowe fundusze na inwestycje  OZE

Dotacje

OFERTA FOTOWOLTAIKA 50%

Zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty FOTOWOLTAIKA 50%, która polega na tym, że kupujecie Państwo zestaw za połowę ceny a drugą połowę spłacacie w comiesięcznych ratach.

Wysokość raty ustalamy w dogodnych  warunkach do spłaty.

Kwotę, którą przeznaczacie Państwo na rachunki za energię elektryczną możecie przeznaczyć na spłatę instalacji, która w niedalekiej przyszłości pozwoli Wam na korzystanie z energii elektrycznej nie ponosząc kosztów.

Instalacja ta uchroni Cię przed nieprzewidzianym wzrostem cen za energię elektryczną! 

W celu uzyskania szegółowych informacji zapraszamy do kontaktu! 

 

Ustawa o OZE została już podpisana!

Sprawdź jakie płyną z niej korzyści i ile możesz zaoszczędzić!

Zadbaj o swoje rachunki z energii! Załóż instalację fotowoltaiczną!

Podpisana znowelizowana ustawa o OZE z dnia 1 lipca 2016(Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478) z późniejszymi zmianami Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 925) ) odstępuje od pierwotnie zakładanych taryf gwarantowanych, które miały obowiązywać przez 15lat, ale za to proponuje korzystniejsze rozwiązania. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka korzyści płynących z oferowanego systemu opustów w znowelizowanej ustawy dotyczącej między innymi instalacji fotowoltaicznych.

 

  Poniżej przedstawiamy szczegółowe założenia przygotowanego przez Rząd programu:

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 • Wysokość dofinansowania  w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
 • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

żródło: https://www.gov.pl/web/energia/program-moj-prad-zalozenia-szczegolowe

 

Nasi pracownicy pomogą Panstwu w wypełnieniu wszystkich dokumentów i uzyskaniu dotacji.

 85% dotacji na fotowoltaikę i kolektory słoneczne powiat kłodzki!!!

 

Działając w myśl ograniczenia niskiej emisji,  chcielibyśmy zachęcić Państwa do  zgłoszenia swojej aprobaty w przedsięwzięciu, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Dzięki temu  unijnemu programowi  można uzyskać 85% dotacji na inwestycje.

Ten program wspiera inicjatywy związane z zakupem i montażem urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii takich jak panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepała.

Aby program ruszył w naszym regionie potrzebujemy wiedzieć ile osób było by zainteresowanych skorzystaniem z tego programu. Pomoże to w zmotywowaniu naszych władz do działania w tej kwestii.

Dlatego chcielibyśmy zachęcić  Was do wsparcia naszej inicjatywy. Jedyne co musicie zrobić to wypełnić deklarację wzięcia udziału w projekcie.  Wypełnienie deklaracji do niczego Państwa nie obliguje daje nam jedynie sygnał,  że mamy o co walczyć. Im więcej nas będzie tym łatwiej będzie to osiągnąć!

Nie mamy zbyt dużo czasu dlatego liczymy na Państwa szybką reakcję.

 

Zachęcamy do wypełnienia deklaracji  znajdującej się w zakładce „Do pobrania” i odesłanie jej na e-mail: info@efekteko.pl bądź na adres ul. Chopina 31, 57-500 Bystrzyca Kłodzka.

Zapraszamy do współpracy. Zapewniamy obsługę na najwyższym poziomie.

Zobacz naszą ofertę